ขอเชิญลงทะเบียน โครงการอบรม “เจาะลึกรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และรายได้ธุรกิจเฉพาะ PAEs และ NPAEs”

0
1408


สมัครได้ที่ Link นี้
http://bit.ly/tfac2surin2

หรือ Scan Qr-Code


– หนังสือ ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ตาม Link นี้ http://bit.ly/pr030163

– กำหนดการโครงการฯ
ตาม Link นี้ http://bit.ly/agenda030163

– ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน
ตาม Link นี้ http://bit.ly/chkname030163