โครงการสรุปประเด็นหลักที่ต้องรู้เท่าทัน TFRS for NPAEs.

0
2830

 สนใจสมัครออนไลน์ คลิ๊กเลย

อัตราค่าลงทะเบียน/รายละเอียด

ประเภท
อัตราค่าสมัคร
บุคคลภายนอก 1,300
 ชำระภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 (รับจำนวนจำกัด)

รายละเอียดกำหนดการและหนังสือเชิญ

>> กำหนดการ
>> หนังสือเชิญ

-โอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชี
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-เลขที่บัญชี 644-0-30330-0
-ธนาคาร กรุงเทพ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อีเมลล์ : account@srru.ac.th
fanpage : fb.me/account.srru
line : acc.srru
โทร. 063 4289654 (อ.ปิยนุช), 086 8881418 (อ.อาภาพร)